Аналіз регуляторного впливу регуляторного акта –

проекту рішення Білотинської сільської ради  ради «Про встановлення ставок та  пільг із сплати земельного податку, ставок орендної плати  на земельні ділянки, розташовані на території Білотинської сільської ради на 2020 рік"

Розроблений відповідно до Податкового кодексу України та нормативної грошової оцінки проект рішення сесії Білотинської сільської  ради «Про встановлення ставок та  пільг із сплати земельного податку, ставок орендної плати  на земельні ділянки, розташовані на території Білотинської сільської ради на 2020 рік" .

Розроблений з метою поповнення бюджету сільської ради  для виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Білотинської сільської ради на 2016-2019 роки».

Регуляторний орган: Виконавчий комітет Білотинської сільської ради.

Розробник: виконавчий комітет Білотинської сільської ради

Контакти:

1. Проблема, яку передбачається вирішити.

Згідно п.12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу України (в подальшому ПК), рішення про встановлення місцевих податків і зборів повинно бути офіційно оприлюднене до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін, відповідно до п.п.72.1.2.4 п.п.72.1.2 п.72.1 ст.72, п.п. 266.4.2 п.266.4 ст.266 ПК, постанови КМУ від 24.05. 2017 р. №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» визначено типові форми рішень про встановлення ставок та пільг. Проблема має вплив на суб’єктів господарювання, громаду сіл, місцеву владу, органи фіскальної служби. Проектом передбачається створення умов для надходження до бюджету сільської ради коштів від сплати земельного податку  за земельні ділянки в межах сіл сільської ради . Зазначене рішення позитивно вплине на ринкове середовище та умови конкуренції.

2. Цілі державного регулювання.

Встановлення ставок земельного податку відповідно до технічної документації з нормативної грошової оцінки забезпечить збільшення надходжень до сільського  бюджету. Основною метою прийняття відповідного рішення є  наповнення дохідної частини сільського бюджету  для виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Білотинської сільської ради на 2016-2019 роки», відкритості роботи сільської ради . За умови не встановлення нових ставок земельного податку рішенням сільської ради, відповідно до п. 271.2 ст. 271 ПК земельний податок буде нарахований за минулорічними ставками, без застосування коефіцієнту індексації НГО землі, що призведе до втрат сільського бюджету. Це суперечить регуляторним принципам.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлення  цілей. В якості альтернативи до запропонованого регулювання можна розглянути збереження існуючої ситуації, що призводить до поглиблення проблеми. Надходження до сільського бюджету  регулюються Бюджетним кодексом України. Ставки земельного податку за земельні ділянки можна коригувати диференціюючи розмір ставки податку. У той же час обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним: - оскільки забезпечує принципи державної регуляторної політики; - досягнення цілей державного регулювання; - забезпечує реалізацію потреб у вирішення проблем місцевого значення; - встановлює порядок нарахування і сплати та розміри ставок земельного податку ,який надходить до сільського бюджету.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи. Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської  ради належить прийняття рішення про встановлення ставок земельного податку за земельні ділянки в межах населених пунктів. Зробити це можливо щляхом прийняття відповідного рішення сільської  ради. Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним способом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системи оподаткування норм зазначеного рішення. Після ухвалення значеного рішення сільською  радою - встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку відповідатиме вимогам чинного законодавства. Проектом рішення затверджується: - ставки земельного податку  на 2020 рік;

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта. Ймовірність досягнення цілей рішення ґрунтується на високій мотивації суб’єктів господарювання стосовно виконання вимог акту, яка полягає у: - простоті та доступності положень рішення; - простоті виконання вимог рішення; - врегулювання прав  суб’єктів господарювання, на яких поширюється дане рішення; - встановлення чіткого порядку розрахунку земельного податку за земельні ділянки.  Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акту не прогнозується.

6. Визначення очікуваних результатів регуляторного акту. У разі впровадження запропонованого проекту рішення сільської ради очікується наступний результат:

1.Відповідність розмірів ставок земельного податку діючому законодавству та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та ст. 272, 274, 276 розділу ХІІІ «Плата за землю» ПКУ .

2 . Надходження коштів до сільського бюджету від сплати земельного податку з метою їх подальшого спрямування на соціально-економічний розвиток населенних пунктів.

 3. Виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Білотинської сільської ради .

4 Вигоди та витрати:

Вигоди:1. Забезпечення контролю за виконанням регуляторного акта.

2. Збільшення надходжень із сплати земельного податку.

3. Розвиток інфраструктури населенних пунктів.

4.Сприятиме виконанню програми тощо.

Витрати:1. Витрати на адміністрування регуляторного акта: - витрати на оплату праці працівників органів влади, діяльність яких пов’язана з виконанням або контролем за виконанням вимог регуляторного акта - видатки на збір та обробку інформації.

Інтереси суб’єктів господарювання: 1. Встановлені чіткі розміри податку.

 2. Прозорість дій місцевих органів влади 3.Позитивний вплив на ринкове середовище та умови конкуренції.

Інтереси населення сільської ради: 1. Вирішення частини соціальних проблем сіл за рахунок зростання дохідної частини сільського бюджету.

2. Покращення соціального забезпечення. Вигоди від затвердження рішення сесії. Надходження до сільського бюджету максимально можливі. Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування таких видатків як  капітальні та поточні ремонти, благоустрій населених пунктів, тощо.

7. Термін дії документа. Початок дії документа – Безстроковий починаючи  1 січня 2020 року.

8. Показники ефективності регуляторного акта:

 1. Збільшення надходжень до сільського бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської ради.

2. Кількість платників земельного податку, на яких поширюватиметься дія рішення.

3. Рівень проінформованості платників податку з основних положень регуляторного акту.

9. Відстеження результативності. Для відстеження результативності рішення Білотинської сільської ради відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» буде застосовано аналіз статистичних даних, даних бюджетної та податкової звітності. Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені: - базове – до дня набрання чинності регуляторним актом; - повторне – через рік після набрання чинності регуляторним актом; періодичне – через три роки з моменту закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту. Забезпечення проведення відстеження покладається на постійну комісію з планування бюджету та фінансів, соціально-економічного, культурного розвитку 10.Заходи по відстеженню результативності:

Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі статистичних даних, розміру надходжень від сплати земельного податку  на підставі даних державної фіскальної служби .

                22 травня   2019 року

 

 

 

 

Білотинський   сільський голова                            Н. Свінціцька