У К Р А Ї Н А

БІЛОТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

               Р І Ш Е Н Н Я  № 1

 

Сорок першої позачергової  сесії  VII скликання

 

22 грудня 2018 року                                                  

 

 

Про сільський бюджет    на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Білотинська сільська рада вирішила:
               

1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 3 071 400,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 3 070 400,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 1 000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  3 071 400,00    гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 3 070 400,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 1 000,00  гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі                50 000,00  гривень, що становить 1,63  відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого  бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами у сумі 3 071 400,00 гривень, у тому числі по загальному фонду – 3 070 400,00 гривень та спеціальному фонду – 1 000,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 902390,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2019 рік:

1.до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69 , та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1. у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 п.6 , а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2019 рік":

7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

8Надати право  сільському голові  отримувати, відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України,   позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу, на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України в обов’язковому порядку покриваються Головним управлінням Державної казначейської служби України в області в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків  за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;

 

6) затвердження обґрунтованих лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

10. Надати право сільському голові в процесі виконання сільського бюджету своїм розпорядженням здійснювати перерозподіл видатків за кодами функціональної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його призначень окремо по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету з наступним  його затвердженням на черговій сесії.

11.   Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року

12. Додатки № 1,2,3,4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

14. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально- економічного  та культурного розвитку. ( Дем’янчук Н.І.).

Сільській голова               Н.А. Свінціцька