Бюджет

 
 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

БІЛОТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                

               Р І Ш Е Н Н Я  № 1

 

Сорок першої позачергової  сесії  VII скликання

 

23 грудня 2020 року                                                  

 

Про сільський бюджет    на 2020 рік

 

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом УкраїниЗаконом України «Про місцеве самоврядування»,Білотинська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
 рада ВИРІШИЛА: 
1. Визначити на 2020 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 3363200,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 3362200,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 1000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 3363200,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету - 3257200,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 106000,00 гривень;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі -105000.00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 105000.00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 55000,00 гривень, що становить 1,63 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 34 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 824655.00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2020 рік»:

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 п.6 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2020 рік»:

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами частини 6 статті 69-1 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 

10. Відповідно пункту 2 частини 3 статті 22 Бюджетного кодексу України, надати право сільському голові  на здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 4373 Бюджетного кодексу України.

11. . Відповідно пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення головними розпорядниками коштів сільського бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. Надати право сільському голові в процесі виконання сільського бюджету своїм розпорядженням здійснювати перерозподіл видатків за кодами функціональної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його призначень окремо по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету з наступним  його затвердженням на черговій сесії.

13. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

14. Додатки1,2,3,4,5,6,7,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Дане рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

16. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально - економічного  та культурного розвитку. 

 ( Дем’янчук Н.І.).

 

Сільській голова                                     Н.А. Свінціцька