УКРАЇНА

БІЛОТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

   Р І Ш Е Н Н Я  №10

 

Тридцять п’ятої  сесії сільської ради VІІ скликання

                                                                    Від  09.07. 2018 року.

 

Про обговорення генеральних планів

та планів зонування сіл  Білотин, Комини, Півнева Гора  

Ізяславського району Хмельницької області

 

 

        Керуючись п. 42 ч. 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», п. 10 ст.17 Закону України «Про регулювання  містобудівної діяльності», ч. 1 ст. 12 Закону України «Про основи містобудування», розглянувши містобудівну документацію «Генеральних планів та планів зонування сіл  Білотин, Комини, Півнева Гора  Ізяславського району Хмельницької області», розроблені Рівненською філією ДПІДНДІ проектування міст, взявши до уваги протокол містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури Хмельницької обласної державної адміністрації № 5 від 17.05.2018 року. При обговоренні Генеральних планів було звернуто увагу на такі питання, як проектні площі сіл, водоохоронні та виробничі санітарно-захисні зони, споруди, дороги, кладовище, збільшення площ населених пунктів за рахунок земель для ведення підсобного господарства, пасовищ та ставків   

                          СІЛЬСЬКА РАДА

                                                           В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити  Генеральні плани та плани зонування сіл Білотин, Комини, Півнева Гора  Ізяславського району Хмельницької області, розроблені Рівненською філією ДПІДНДІ проектування міст загальною площею 1001,16 га.

 

 

 

 

Сільський голова                                   Н. А. Свінціцька