УКРАЇНА

БІЛОТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я  №13

 

Тридцять п’ятої  сесії сільської ради VІІ скликання

                                                                    Від  09.07. 2018 року.

 

Про затвердження генерального плану

та плану зонування с. Півнева Гора

Ізяславського району Хмельницької області

 

 

        Керуючись п. 42 ч. 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», п. 10 ст.17 Закону України «Про регулювання  містобудівної діяльності», ч. 1 ст. 12 Закону України «Про основи містобудування», розглянувши містобудівну документацію «Генеральний план та план зонування с. Півнева Гора Ізяславського району Хмельницької області», розроблений Рівненською філією ДПІДНДІ проектування міст, взявши до уваги протокол містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури Хмельницької обласної державної адміністрації № 5 від 17.05.2018 року,  

                          СІЛЬСЬКА РАДА

                                                           В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити містобудівну документацію «Генеральний план та план зонування с. Півнева Гора Ізяславського району Хмельницької області» з існуючою площею 14,3 га та проектною площею 45,66 га.
  2. Довести зміст даного рішення через місцеві періодичні друковані засоби масової інформації до жителів с. Півнева Гора.
  3. Забезпечити загальну доступність матеріалів генерального плану та плану зонування населеного пункту шляхом їх розміщення на Веб-сайті Білотинської сільської ради та загальнодоступному місці приміщення Білотинської сільської ради.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з

питань законності та прав громадян, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

Сільський голова                                   Н. А. Свінціцька